kiem plantje illustratie

CULTUURINNOVATIE FONDS
PROVINCIE UTRECHT

GEZAMENLIJK INITIATIEF

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. We geloven dat innovatie ontstaat door experimenteren én samenwerken binnen en buiten de eigen sector. Naast ruimte voor experiment staat het delen van ervaringen en geleerde - of te leren - lessen centraal.

Turbulente tijden zorgen voor nieuwe kansen. En om een andere manier van denken en doen. Daarom geeft Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht culturele en creatieve partijen de ruimte om aan de slag te gaan met innovatieve ideeën. Het fonds hoopt zo de toekomstbestendigheid van de sector te vergroten.

Er kan een aanvraag worden ingediend door culturele en creatieve organisaties die in een stichting of vereniging actief zijn. Andere rechtsvormen, zoals een bv of individuele makers, kunnen wel als samenwerkingspartner onderdeel zijn. Kijk voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag op www.cultuurinnovatiefonds.nl.

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is opgezet door drie overheden en vier fondsen uit de stedelijke regio Utrecht: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het Fentener van Vlissingen Fonds.

kiem plantje illustratie kiem plantje illustratie kiem plantje illustratie kiem plantje illustratie