STICHTING ELISE MATHILDE FONDS

Contact

De secretaresse van de stichting, mevrouw Berdien van Erp, is maandag, woensdag en donderdag op kantoor.

  • Secretariaat: Woudenbergseweg 13, 3953 ME Maarsbergen
  • Postadres: Postbus 192, 3950 AD Maarn
  • Telefoon: 0343 554 063
  • E-mail: info@elisemathilde.nl

Organisatie

Het stichtingsbestuur, de raad van advies en de overige commissies bestaan allen uit nakomelingen van het echtpaar Van Beuningen-Brain (ouders Elise Mathilde).

Bestuur:

Drs A.E. (Albertien) van der Hoeven (voorzitter), Mr H.A. (Hein) van Beuningen (penningmeester), G.A. (Arjan) Jurrij, Drs J.F. (Janine) van der Goot-Nauta, Mr H.J.C. (Hendrik) ter Kuile.

Raad van Advies:

A.M. (Annemijn) Eschauzier, Drs J.F.B. (Barthold) van Hasselt, M. (Maarten) van der Hoeven, E.C.C. (Liesbeth) van der Hilst Karrewij-van Dedem, N. (Nel) ter Kuile-van Beuningen, J.P. (Jasper) Peterich, J.W. (Willem) Schlimmer, Dr J.M. (Johannes) van Veen, Drs M. (Marianne) Ypes-van Zuylen.

Commissie Giften:

C.E. (Elize) Vaandrager, Drs H.L. (Hyleco) Nauta, Mr H.J. (Hanneke) Hietink-van Beuningen, Drs V.M.A. (Victorine) van Beuningen, N.F.A. (Nicolas) baron van Dedem.

Commissie Maatschappelijke Cohesie:

Dr R. (Pien) van der Hoeven (voorzitter), Drs M.A.L. (Anne) van Beuningen, Drs A.M.J. (Aurélie) Hudig-van Beuningen, M. (Marjan) van Beuningen, Dr J.M. (Johannes) van Veen, Mr H.J.C. (Hendrik) ter Kuile, Dr J.F. (Janine) Reiss-Felix.

FIN

De stichting is lid van de FIN (Fondsen In Nederland, de branchevereniging van fondsen en foundations). De FIN behartigt de belangen van fondsen en foundations, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

Het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.