STICHTING ELISE MATHILDE FONDS

Contact

De secretaresse van de stichting, mevrouw Berdien van Erp, is maandag, woensdag en donderdag op kantoor.

  • Secretariaat: Woudenbergseweg 13, 3953 ME Maarsbergen
  • Postadres: Postbus 192, 3950 AD Maarn
  • Telefoon: 0343 554 063
  • E-mail: info@elisemathilde.nl

Organisatie

Het stichtingsbestuur, de raad van advies en de overige commissies bestaan allen uit nakomelingen van het echtpaar Van Beuningen-Brain (ouders Elise Mathilde).

Bestuur:

G.A. (Arjan) Jurrij (voorzitter), Mr H.A. (Hein) van Beuningen (penningmeester), Drs J.F. (Janine) van der Goot-Nauta, Drs A.E. (Albertien) van der Hoeven, Mr H.J.C. (Hendrik) ter Kuile.

Raad van Advies:

A.M. (Annemijn) Eschauzier, Drs J.F.B. (Barthold) van Hasselt, M. (Maarten) van der Hoeven, E.C.C. (Liesbeth) van der Hilst Karrewij-van Dedem, N. (Nel) ter Kuile-van Beuningen, J.P. (Jasper) Peterich, J.W. (Willem) Schlimmer, Dr J.M. (Johannes) van Veen, Drs M. (Marianne) Ypes-van Zuylen.

Commissie Giften:

C.E. (Elize) Vaandrager, Drs P.H.M. (Pepijn) Cladder, Drs H.L. (Hyleco) Nauta, Mr H.J. (Hanneke) Hietink-van Beuningen, Drs. V.M.A. (Victorine) van Beuningen.

Commissie Maatschappelijke Cohesie:

Dr R. (Pien) van der Hoeven (voorzitter), Drs M.A.L. (Anne) van Beuningen, Drs A.M.J. (Aurélie) Hudig-van Beuningen, M. (Marjan) van Beuningen, Dr J.M. (Johannes) van Veen, Mr H.J.C. (Hendrik) ter Kuile, A.J.L. (Astrid) Evers.