Elise Mathilde | Stichting | Doelstelling | Donaties | Aanvragen | Vergaderdata | Bestuur | ANBI | Noorderheide | Contact

Vergaderdata - Stichting Elise Mathilde Fonds

Het bestuur van Stichting Elise Mathilde Fonds vergadert vijf keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. We raden u aan uw aanvraag ten minste vijf maanden voor aanvang van het project in te dienen. In de regel besluit het bestuur binnen vier maanden nadat de aanvraag is ingediend.

Vergaderdata 2018:

• 20 februari - laatste inleverdatum aanvragen: 24 januari
• 17 april - laatste inleverdatum aanvragen: 14 maart
• 19 juni - laatste inleverdatum aanvragen: 23 mei
• 10 september - laatste inleverdatum aanvragen: 15 augustus
• 13 november - laatste inleverdatum aanvragen: 17 oktober

 

 

Stichting Elise Mathilde Fonds