Elise Mathilde | Stichting | Doelstelling | Donaties | Aanvragen | Vergaderdata | Bestuur | ANBI | Noorderheide | Contact

Stichting Elise Mathilde Fonds

De Stichting Elise Mathilde Fonds is de belangrijkste van de organisaties die door nazaten van de echtelieden Van Beuningen - Brain zijn opgericht. Sinds 1941 is het vermogen van de stichting flink gegroeid zodat nu jaarlijks ruim € 1.000.000 aan goede doelen kan worden uitgekeerd. Bij voorkeur in de regio Rotterdam of Utrecht omdat de familie vooral daar werkzaam geweest is.

Stichting Elise Mathilde Fonds