Elise Mathilde | Stichting | Doelstelling | Donaties | Aanvragen | Vergaderdata | Bestuur | ANBI | Noorderheide | Contact

Donaties - Stichting Elise Mathilde Fonds

Stichting Elise Mathilde Fonds doet uitsluitend éénmalige donaties, dus geen periodieke vaste subsidies. Voor exploitatie wordt geen bijdrage gegeven. De voorkeur gaat uit naar projecten op cultureel of liefdadig gebied waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken.

Voorbeelden: een dorpsharmonie die nieuwe uniformen of instrumenten nodig heeft; de restauratie van een klokkentoren, meubilair voor een clubhuis, een vakantiekamp voor kansarme kinderen.

De stichting ontvangt jaarlijks circa 1.000 aanvragen die voldoen aan de doelstellingen. De Commissie Giften beoordeelt de aanvragen en kent bedragen toe, die meestal variëren tussen € 500 en € 2.000 per project. Na goedkeuring van het bestuur volgt uitkering.

Zo nu en dan worden ook grotere bedragen uitgegeven voor investeringen die hun waarde behouden. Zo bezit te stichting drie kostbare violen, een Storioni, een Stradivarius en een Ceruti. De Storioni is in gebruik door de violist Wouter Vossen. De Stradivarius is in bruikleen gegeven aan de succesvolle violiste Janine Jansen. Monica Germino bespeelt de Ceruti. Er worden ook grotere bedragen gegeven aan musea voor de aankoop van kunstwerken.

 

Stichting Elise Mathilde Fonds