Elise Mathilde | Stichting | Doelstelling | Donaties | Aanvragen | Vergaderdata | Bestuur | ANBI | Noorderheide | Contact

Doelstelling - Stichting Elise Mathilde Fonds

De stichting heeft ten doel:
het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen.

Zij tracht dit te bereiken door:
• het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam, tenzij van landelijk belang;
• het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland.

Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.

 

Stichting Elise Mathilde Fonds